Ügyfélszolgálat: 06 21/3500-350 | info@kaszaptuzep.hu

Ügyfélszolgálat: 

06 21/3500-350 | info@kaszaptuzep.hu

Cím: 2750 Nagykőrös, Csongrádi út 19

1.    Adatkezelő
Az adatok kezelője a (http//www.kaszaptuzep.hu (továbbiakban: Kaszap Kft.) üzemeltetője, Kaszap Kft.

2.    A Szabályzat célja
Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Kaszap Kft. (továbbiakban: Kaszap Kft.) által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket és a Kaszap Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját. A Szabályzattal kötelezi magát a Kaszap
Kft. oldalra látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a vonatkozó hatályos
jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek
megteremtéséhez.
Jelen szabályok kialakításakor a Kaszap Kft. különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.

3.    A kezelt adatok köre
Árajánlatkéréshez az Ügyfél, saját döntése alapján, a következő információkat adhatja meg: e-mail cím, telefonszám,
név, lakóhely/tartózkodási hely.
A weboldal megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának
kezdő és befejező időpontja, illetve egyesesetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a
böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan
statisztikai adatokat generál. A weboldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal,
kizárólag a weboldal látogatottsági statisztikáinak elkészítésére használja. Az árajánlat kérésével az Ügyfelek
hozzájárulnak, hogy a weboldal üzemeltetője a személyes adataikat kezelje. A weboldal használatához megadott
adatok kezelése az Ügyfél önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

4.    Az adatkezelés célja
A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer
működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az
elektronikus levelek (megerősítés, visszaigazolás, postázási értesítő, ügyintézés) elküldésének biztosítása érdekében
történik.
Az Ügyfél által megadott, kapcsolattartásra szolgáló adatokat a Kaszap Kft. megfelelő elővigyázatossággal tárolja, és
kizárólag a következő célokra használja:
•    megrendelések kezelése, árajánlatok készítése;

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése
az Ügyfél önkéntes hozzájárulásával történik.

5.    Az adatkezelés időtartama
A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer és böngésző adatok) a rendszer a böngésző
bezárásakor automatikusan törli. A felhasználó személyes adatait a Kaszap Kft. mindaddig tárolja, amíg a felhasználó
ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. Az adatok eltávolítására szolgáló kérést a felhasználó az
info@kaszaptuzep.hu e-mail címen jelezheti. A felhasználó kérését az adatkezelő legkésőbb öt munkanapon belül
teljesíti.

6.    Adatfeldolgozás
Az Ügyfelek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert
adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik a törvényben előírt kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes
hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az
adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

7.    A Szabályzat módosítása
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet
sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem
jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre
közzéteszi honlapján.

8.    A felhasználók jogai személyes adataikkal kapcsolatosan
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a Kaszap Kft., mint adatkezelőtől bármikor az info@kaszaptuzep.hu
címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás igénylését az adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek,
ha azt az Ügyfél az előzetesen megadott e-mail címéről küldi.

9.    Üzemeltetői adatok
Cégnév: Kaszap Kft.
Ügyvezető: Kaszap Zoltán
Adószám:13158804-2-13
Székhely: 2750 Nagykőrös, Csongrádi út 19.
Levelezési cím: 2750 Nagykőrös, Csongrádi út 19.
Honlap nyelve: Magyar
E-mail cím: info@kaszaptuzep.hu
Telefon: +36 20/350-0350